ขอต้อนรับเข้าสู่โครงการพัฒนาครูออนไลน์


Skip available courses

Available courses

เป็นหลักสูตรที่ช่วยวางพื้นฐานการอ่านออกเสียงให้ครูและเด็กด้วยการสะกดคำแบบโฟนิคส์ เพื่อแก้ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง พูดไม่ชัด อ่านไม่ออก สะกดคำไม่ถูก จำคำศัพท์และกฎไวยากรณ์ไม่ค่อยได้ และไม่รักการอ่าน


The great lessons : The coming of the Universe, The coming of Man, The coming of Mathemetics and the Coming of Languages


Image result for montessori great lessons

ในความคิดเห็นของดร มาเรีย มอนเทสซอริ เพราะประสาทสัมผัส เป็นจุดรับเริ่มต้นของประสบการณ์ชีวิตของสิ่งมีชีวิต  การพัฒนาความพร้อมด้านประสาทสัมผัส (sensory education)  จึงมีความสำคัญในการพัฒนาสติปัญญาของเด็กเล็ก

Image result for montessori  sensory education

สอนหลักการสอนศิลปะให้เด็กเล็ก ระดับอนุบาล ประถม และ มัธยม ด้วยการใช้รูปทรงเรขาคณิตฝึกกล้ามเนื้อมือเด็ก และ เริ่มทำงานสร้างสรรค์ออกแบบมาเป็นงานศิลปะสไตล์ดิจิตัลอาร์ท ซี่งนำมาใช้ในการออกแบบผ้า เครืองแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ไฮเทคโดยเด็กระดับอนุบาล สามารถผลิตงานสร้างสรรค์ได้ทั้งจากมือ และจากโปรแกรมวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์


วางพื้นฐานแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ให้เด็ก ด้วยการสร้างประสบการณ์ในการนับเลข การบวกลบ และการคูณสำหรับเด็กอนุบาล  สอนการทำสื่อการสอนแบบง่ายๆด้วยการใช้วัสดุพื้นบ้าน ด้วยวิธีสอนด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส เด็กจะเข้าใจเลข และเก่งเลขได้อย่างมหัศจรรย์ นักนวัตกรรมในโลกดิจิตัล เก่งเลขจากห้องเรียนมอนเทสซอริ แนวความคิดถูกนำมาใช้ในการพัฒนา Singapore Math ที่ำให้เด็กสิงคโปร์ทำคะแนนคณิตศาสตร์ สูงลำดับแรกของโลก ในการสอบ PISA 


เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ที่ครอบคลุม Phonemic awareness & Phonics เบื่องต้น

สอนการทำกิจกรรม สอนเด็กอ่านออกเสียง และ เรียนคำศัพท์ที่พัฒนามาจากงานวิจัยทางด้านการเรียนรู้ของสมองโดย ดร.มาเรีย มอนเทสซอริ และเทคนิคในการสอน พร้อมตัวอย่างการสอนเด็กในห้องเรียนมอนเทสซอริในสหรัฐฯ และ อังกฤษ


หลักสูตรพัฒนาโดยดร. มาเรีย มอนเทสซอริ พัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็ก 3-6  ขวบ

practical life