ขอต้อนรับเข้าสู่โครงการพัฒนาครูออนไลน์


Skip available courses

Available courses

เป็นหลักสูตรที่ช่วยวางพื้นฐานการอ่านออกเสียงให้ครูและเด็กด้วยการสะกดคำแบบโฟนิคส์ เพื่อแก้ปัญหาการฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่อง พูดไม่ชัด อ่านไม่ออก สะกดคำไม่ถูก จำคำศัพท์และกฎไวยากรณ์ไม่ค่อยได้ และไม่รักการอ่าน


ในความคิดเห็นของดร มาเรีย มอนเทสซอริ เพราะประสาทสัมผัส เป็นจุดรับเริ่มต้นของประสบการณ์ชีวิตของสิ่งมีชีวิต  การพัฒนาความพร้อมด้านประสาทสัมผัส (sensory education)  จึงมีความสำคัญในการพัฒนาสติปัญญาของเด็กเล็ก

Image result for montessori  sensory education

สอนหลักการสอนศิลปะให้เด็กเล็ก ระดับอนุบาล ประถม และ มัธยม ด้วยการใช้รูปทรงเรขาคณิตฝึกกล้ามเนื้อมือเด็ก และ เริ่มทำงานสร้างสรรค์ออกแบบมาเป็นงานศิลปะสไตล์ดิจิตัลอาร์ท ซี่งนำมาใช้ในการออกแบบผ้า เครืองแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์  อุปกรณ์ไฮเทคโดยเด็กระดับอนุบาล สามารถผลิตงานสร้างสรรค์ได้ทั้งจากมือ และจากโปรแกรมวาดรูปด้วยคอมพิวเตอร์


วางพื้นฐานแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ให้เด็ก ด้วยการสร้างประสบการณ์ในการนับเลข การบวกลบ และการคูณสำหรับเด็กอนุบาล  สอนการทำสื่อการสอนแบบง่ายๆด้วยการใช้วัสดุพื้นบ้าน ด้วยวิธีสอนด้วยการกระตุ้นประสาทสัมผัส เด็กจะเข้าใจเลข และเก่งเลขได้อย่างมหัศจรรย์ นักนวัตกรรมในโลกดิจิตัล เก่งเลขจากห้องเรียนมอนเทสซอริ แนวความคิดถูกนำมาใช้ในการพัฒนา Singapore Math ที่ำให้เด็กสิงคโปร์ทำคะแนนคณิตศาสตร์ สูงลำดับแรกของโลก ในการสอบ PISA 


เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ที่ครอบคลุม Phonemic awareness & Phonics เบื่องต้น

สอนการทำกิจกรรม สอนเด็กอ่านออกเสียง และ เรียนคำศัพท์ที่พัฒนามาจากงานวิจัยทางด้านการเรียนรู้ของสมองโดย ดร.มาเรีย มอนเทสซอริ และเทคนิคในการสอน พร้อมตัวอย่างการสอนเด็กในห้องเรียนมอนเทสซอริในสหรัฐฯ และ อังกฤษ


หลักสูตรพัฒนาโดยดร. มาเรีย มอนเทสซอริ พัฒนาทักษะชีวิตประจำวันของเด็ก 3-6  ขวบ

practical life